Bezskuteczność względna jako sankcja wadliwości czynności prawnej

Arkadiusz MICHALAK

Tekst pochodzi z numeru: 1 (46) październik 02

doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zadaniem systemu prawnego jest budowanie warunków dla aktywności ludzkiej, w tym prowadzenia działalności gospodarczej. Nieuczciwi dłużnicy byli, są i będą plagą obrotu gospodarczego. Aby umożliwić wierzycielowi ochronę jego interesów Kodeks cywilny przyznaje mu określone instrumentarium, w tym właśnie - przedstawione w niniejszym artykule - instytucje oparte na bezskuteczności względnej.

Prawo to norma - norma zaś to reguła wyznaczająca wzór powinnego postępowania (H. Kelsen). Norma o charakterze cywilnoprawnym, nie nakazując niczego, tworzy określone upoważnienie dla podmiotów stosunków cywilnoprawnych, np. upoważnia nas do zawarcia umowy sprzedaży, darowizny, leasingu czy do kreowania innych stosunków prawnych. Jeżeli już decydujemy się dokonać określonej czynności prawnej, to musimy spełnić wszystkie wymagania ustawowe dla tej czynności przewidziane. Czynności prawne to czynności o charakterze konwencjonalnym, tzn. trzeba ich dokonywać według pewnego schematu. I tak np. „schemat” umowy sprzedaży polega na tym, że do jej zawarcia konieczne jest m.in. nieobarczone wadą oświadczenia woli porozumienie kupującego i sprzedawcy co do towaru i co do ceny. Uchybienie wspomnianemu schematowi czynności prawnej, powoduje wadliwość tej czynności, polegającą na tym, że określona czynność prawna nie wywołuje wszystkich skutków prawnych, jakie powinna wywołać.

Postacie wadliwości czynności prawnych

Nauka prawa wyróżnia cztery postacie wadliwości czynności prawnej1: (1) nieważność bezwzględną, (2) nieważność względną (wzruszalność), (3) bezskuteczność zawieszoną, (4) bezskuteczność względną.

... 

Autoryzacja

Musisz być zalogowany by móc przeczytać ten artykuł.

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter