Ludobójstwo jako problem XXI wieku. Czy istniejące rozwiązania instytucjonalne są wystarczającym instrumentem ochrony praw człowieka?

Miłosz Szydłowski

Tekst pochodzi z numeru:

Ludobójstwo to nie zamknięty rozdział w historii niechlubnych czynów ludzkości, to problem, którego rozwiązanie jest wyzwaniem dla świata u progu XXI w. Wraz z końcem ostatniego stulecia, jednego z najkrwawszych okresów w dziejach naszej cywilizacji, wśród wielu istniała nadzieja, że problem ludobójstwa jako masowej, zorganizowanej, a nawet systemowej zbrodni przeszedł do historii. Jednakże doświadczenia II wojny światowej, a w szczególności holocaustu,  jak również prawne i instytucjonalne mechanizmy wprowadzone dla ochrony społeczności międzynarodowej okazały się niewystarczające. Udowadniają to wstrząsające opisy wydarzeń, które miały miejsce w takich krajach jak Rwanda, była Jugosławia czy Sudan. Stworzony po II wojnie światowej i funkcjonujący do dziś powszechny system ochrony praw człowieka, którego jednym z elementów są instytucje mające przeciwdziałać popełnianiu zbrodni ludobójstwa nie okazał się skuteczny. Czy możliwe jest wypracowanie mechanizmów, które byłyby lepszą gwarancją przestrzegania podstawowych praw człowieka?

... 

Autoryzacja

Musisz być zalogowany by móc przeczytać ten artykuł.

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter