Pacta sunt servanda - Umów należy dotrzymywać (ad D.2.14.7.7.)

Tekst pochodzi z numeru: 4 (49) styczeń 03

Znajomość prawa rzymskiego stanowi fundament wiedzy prawniczej każdego prawnika działającego w systemie europejskiego prawa kontynentalnego. Daje również możność lepszego zrozumienia anglosaskiego systemu common law. Poznanie źródeł i znaczenia paremii łacińskich, wywodzących się z prawa rzymskiego i funkcjonujących w języku prawniczym stanowi podstawę kształcenia studentów prawa.

Paremia sformułowana w nawiązaniu do fragmentu księgi 4 komentarza ad edictum Ulpiana, zamieszczonego w tytule 14 księgi 2 Digestów justyniańskich (De pactis). Jurysta cytuje słowa edyktu, zapowiadające udzielenie ochrony prawnej nieformalnym porozumieniom, o ile nie naruszały one [...].

... 

Autoryzacja

Musisz być zalogowany by móc przeczytać ten artykuł.

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter