Prawo cywilne – aplikacje notarialna i komornicza

Bartosz Skorek

Tekst pochodzi z numeru: 4 (106) kwiecień 2009

Prezentujemy kolejny zestaw 25 pytań z egzaminu konkursowego na aplikacje z 2008 r. – pytania z prawa cywilnego.

Dodatkowo obok pytania znajduje się oznaczenie: (N) – pytanie z egzaminu konkursowego na aplikację notarialną, (K) – pytanie z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

Skrót aktów prawnych: KWU – Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t. jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.

(N) 1. Zgodnie z KC, gdy spadkodawca pozostawił czworo rodzeństwa i jednego z rodziców, gdyż drugi zmarł wcześniej, to żyjący rodzic dziedziczy z ustawy:

A. 3/8 całości spadku,

B. 1/5 całości spadku,

C. 1/4 całości spadku.

Prawidłowa odpowiedź: A (art. 933 § 1 i 2 KC).

W art. 933 KC określono udziały spadkowe rodziców i rodzeństwa spadkodawcy. Wielkość udziałów rodziców spadkodawcy, jako spadkobierców ustawowych, nie zależy od liczby rodzeństwa dochodzącego do dziedziczenia. Zmiana następuje w wypadku, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku albo gdy jest traktowane tak, jakby nie dożyło otwarcia spadku, pozostałemu z rodziców w zbiegu z rodzeństwem przyrasta połowa udziału, który by przypadał wcześniej zmarłemu rodzicowi. W konsekwencji więc pozostały przy życiu rodzic w zbiegu z małżonkiem i rodzeństwem spadkodawcy dziedziczy 3/16 części spadku, w zbiegu tylko z rodzeństwem spadkodawcy – 3/8 części spadku.

Do zastosowania reguły z art. 933 § 2 KC nie wymaga się, by rodzice pozostawali w związku małżeńskim (w uchw. SN z 13.7.1984 r.1 przyjęto, że stosuje się ją także wtedy, gdy małżeństwo rodziców zostało rozwiązane przez rozwód).


(N) 2. Zgodnie z KC, tzw. ustawowy zapis naddziałowy przysługuje:

A. małżonkowi dziedziczącemu z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy wstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali razem z nim w chwili jego śmierci,

B. małżonkowi dziedziczącemu z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych i wstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali razem z nim w chwili jego śmierci,

C. małżonkowi dziedziczącemu z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali razem z nim w chwili jego śmierci.

Prawidłowa odpowiedź: [...]

... 

Autoryzacja

To jest artykuł płatny, aby go przeczytać musisz się zalogować i zakupić kwotą: 5 zł

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Dostęp przez SMS

Wykup dostęp do artykułu na 12 godzin, poprzez SMS za kwotę 5,00 zł (6,15 zł z VAT) wysyłając SMS o treści: "AP.VORTALEP5" na numer: 75068


Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: ep@beck.pl


Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter