PRAWO KARNE Pornografia dziecięca - skuteczna obrona w prawie karnym?

Dr Adam Górski, Andrzej Sakowicz

Tekst pochodzi z numeru: 6 (63) czerwiec-wrzesień 04

Powszechne w ostatnich czasach zjawisko pornografii dziecięcej rozpowszechnianej w Internecie stało się przedmiotem wielu debat, prowadząc do zmiany w prawie karnym. Autorzy przedstawiając te zmiany ukazując tendencje nazbyt represyjnego nastawienia, które może stanowić ograniczenie praw i wolności, w szczególności wolności seksualnej i prywatności jednostki.

Problem z definicją

Problem pornografii powraca jak bumerang. Do tej pory nie została rozstrzygnięta kwestia definicji pojęcia, jak i zakresu kryminalizacji. Na wstępie nadmienić należy, że termin „pornografia” pochodzi od greckiego słowa porno, oznaczającego prostytutkę, i słowa graphos, określającego czynność - pisanie. Przez długi czas owo określenie nie doczekało się definicji, zaś kiedy już to następowało, wszelakie opisy cechowały się, jak trafnie zaznacza J. Warylewski, swoistą ułomnością. Nic w tym dziwnego, skoro były one tworzone na użytek publiczny, a nie na potrzeby regulacji prawnych1. Powyższa teza potwierdza brak jednolitości stanowiska co do samej formalnej definicji terminu pornografii, zakresu penalizacji, który powinien odwoływać się do kryteriów obiektywnych, a nie subiektywnych2, a także przedmiotu ochrony, co do którego istnieją liczne rozbieżności.

Złapany „w sieci”

Wraz z rozwojem sieci komputerowych coraz większa uwaga skupia się na pornografii w Internecie, co w ostatnich latach stało się powszechnym zjawiskiem. Potwierdzają to setki tysięcy witryn internetowych zawierających zdjęcia czy też filmy, jak również ukazujących treści internetowe „na żywo” za pośrednictwem kamer internetowych. Owe materiały pornograficzne w zdecydowanej większości nie pozostają w korelacji z przyjętymi wzorcami zachowań seksualnych, jak również nie spełniają minimalnych standardów estetycznych. Niemniej jednak z uwagi na trudności interpretacyjne terminu „pornografia” w wielu sytuacjach niełatwo wskazać granicę między sztuką a treściami pornograficznymi, o których mowa jest w art. 202 KK3. Obowiązująca regulacja [...]

... 

Autoryzacja

To jest artykuł płatny, aby go przeczytać musisz się zalogować i zakupić kwotą: 3 zł

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Dostęp przez SMS

Wykup dostęp do artykułu na 12 godzin, poprzez SMS za kwotę 3,00 zł (3,69 zł z VAT) wysyłając SMS o treści: "AP.VORTALEP3" na numer: 73068


Usługa działa w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange, Play. Własciciel serwisu: Wydawnictwo C.H. Beck. Płatności SMS obsługuje dotpay.pl.

Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na adres: ep@beck.pl


Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter