ZAWÓD KURATOR Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

Tomasz Niemiec

Tekst pochodzi z numeru: 2 (68) luty 05

Kurator absentis

Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu (pozwanego, uczestnika) to instytucja z zakresu postępowania cywilnego, która została unormowana w przepisach art. 143-147 oraz art. 510 KPC. Kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu nie należy mylić z kuratorem rejestrowym, o którym mowa w przepisach ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 ze zm.) ani tym bardziej z kuratorem zawodowym z ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zm.).

Kuratora absentis powołuje się wtedy, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw. Doręczenie do chwili zgłoszenia się strony lub przedstawiciela lub pełnomocnika może nastąpić tylko do rąk kuratora ustawionego na wniosek osoby [...]

... 

Autoryzacja

Musisz być zalogowany by móc przeczytać ten artykuł.

Podaj swój email i hasło aby się zalogować:
Hasło:Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter