Category

Artykuły

Prawo o zgromadzeniach w pigułce

Zakres regulacji. Ustawa reguluje: zasady i tryb organizowania zgromadzeń, odbywania zgromadzeń oraz rozwiązywania zgromadzeń. Wyłączenia zastosowania. Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń: organizowanych...
Read More

Kasacja w KPK

Przedmiot zaskarżenia. Kasacja może być wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego...
Read More

Monitorowanie pracowników

Autor: Joanna Cur – Uczestniczka Prawniczego Seminarium Doktorskiego na ALK w Warszawie. Wejście w życie z dniem 25.5.2018 r. rozporządzenia 2016/679 zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych...
Read More