Redakcja

dr Agnieszka Fiutak – redaktor naczelna
edukacjaprawnicza@beck.pl

Adres redakcji:
Redakcja „Edukacji Prawniczej”
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), 00-203 Warszawa
Telefon: 0-22 33 77 600
Fax: 0-22 33 77 602
edukacjaprawnicza@beck.pl