Egzamin na aplikację – pytania z KK i KPK z opracowaniem

Prawo karne i postępowanie karne – opracowanie pytań na aplikacje z orzecznictwem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką/radcowską (A/R), które odbyły się 24.9.2016 r. Pytania opracował: Rafał Maciąg – prawnik 1. (A/R) Zgodnie z KK, okres, na który orzeczono pozbawienie praw publicznych za dane przestępstwo, nie biegnie: A. w czasie odbywania kary pozbawienia wolności...
Read More

Seminarium z Prawa medycznego

4.10.2017 r. rusza piąta edycja seminarium z prawa medycznego na WPiA UKSW. Wstęp wolny. Zapraszamy! Organizatorzy: WPiA UKSW w Warszawie, „Edukacja Prawnicza”, Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis. Miejsce: WPiA UKSW w Warszawie, sala 106 w Auditorium Maximum, ul. Wóycickiego 1/3 Zajęcia w środy godz. 15:00 do 16:30 PLAN ZAJĘĆ l.p. Termin wykładu Temat wykładu Prelegent/firma 1...
Read More

Egzamin na aplikację – pytania z KPC z opracowaniem

Postępowanie cywilne – pytania na aplikacje z komentarzem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na: aplikację adwokacką/radcowską (A/R) oraz notarialną (N), które odbyły się 24.9.2016 r. Pytania opracował: Rafał Maciąg – prawnik   1. (A/R) Zgodnie z KPC, jeżeli powód dochodzi jednym pozwem kilku roszczeń pieniężnych (i nie są to roszczenia alternatywne lub ewentualne), obliczając wartość przedmiotu sporu:...
Read More

Egzamin na aplikację – pytania z KC z opracowaniem

Prawo cywilne – pytania na aplikacje z komentarzem Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na: aplikację adwokacką/radcowską (A/R) oraz notarialną (N), które odbyły się 24.9.2016 r. Pytania opracował: Rafał Maciąg – prawnik  1. (A/R) Zgodnie z KC, jeżeli powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego, warunek rozwiązujący przeciwny ustawie: A. uważa się...
Read More

Jak zdać egzamin na aplikację?

Ukończenie studiów na kierunku prawo jest wyzwaniem, ale tak naprawdę „zabawa” zaczyna się dopiero po obronie pracy magisterskiej. Pojawiają się pytania: Przystąpić we wrześniu do egzaminu wstępnego na aplikację czy nie? Jaką aplikację wybrać? Zdawać od razu po ukończeniu studiów czy zrobić sobie przerwę w nauce? I kolejne: Jak poradzić sobie z nauką ponad 50 ustaw? Z jakich pomocy korzystać? Kiedy zacząć się uczyć? Jak się...
Read More

Aplikacja sędziowska, prokuratorska–WARSZTATY

Warsztaty przygotowujące do II części egzaminów na aplikację sędziowską i prokuratorską 2017 Warszawa, 18 listopada 2017 – 3 grudnia 2017 r. Zajęcia prowadzone przez wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury! Kurs Wydawnictwa C.H.Beck to: autorskie kazusy i ćwiczenia do rozwiązania w grupie oraz indywidualnie, indywidualne konsultacje z  doświadczonymi wykładowcami KSSiP, 48 godzin zajęć warsztatowych, praktyczne...
Read More