Niewypełnianie obowiązków rodzinnych przez dzieci a wydziedziczenie Dzieci, które nie wypełniają obowiązków rodzinnych – nie wspierają ojca w potrzebie, mogą zostać wydziedziczone, nawet jeśli spadkodawca przyczyniał się do powstania konfliktu rodzinnego.  Wyrok SN z 23.3.2018 r., I CSK 424/17 Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej na rzecz powodów tytułem zachowku po 150 000 zł z odsetkami ustawowymi....
Read More

Weź udział w prestiżowym programie Pracownia Liderów Prawa!

Do 15 października istnieje możliwość zgłoszenia do kolejnej edycji elitarnego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, który przy prowadzonych projektach współpracuje z wykładowcami najlepszych uczelni świata, w tym między innymi z Uniwersytetu Harvarda, MIT, IESE Business School, czy też z SRI International. Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia przyszłych prawniczych elit, które dzięki niej mogą czerpać...
Read More

Ogólnopolska konferencja naukowa Leki biologiczne – aspekty prawne

Już po raz trzeci, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego  Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Leki biologiczne – aspekty prawne”. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia (poniedziałek) 2018 roku w Auditorium  Maximum UKSW w Warszawie. W programie spotkania nie zabraknie aktualnych  zagadnień, wśród nich: decyzji Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie  zamiennictwa...
Read More

Zostań Ambasadorem C.H.Beck!

Ambasadorzy C.H.Beck to studenci prawa, którzy działają na rzecz Wydawnictwa C.H.Beck w zakresie promocji literatury akademickiej na największych wydziałach prawa w Polsce. Ambasadorzy wybierani są spośród osób aktywnie działających na uczelniach, np. w Studenckich Poradniach Prawnych, z którymi Wydawnictwo prowadzi stałą współpracę. Każdy Ambasador otrzymuje również niezbędne wsparcie merytoryczne w postaci podręczników, kodeksów oraz dostęp...
Read More

Wręczenie nagrody im. Prof. Zbigniewa Radwańskiego na Zjeździe Cywilistów

W dniach 24-25 września 2018 r. w Centrum Dydaktycznym WPiA UJ w Krakowie odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Tematem przewodnim Zjazdu była aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. W czasie Zjazdu zostały również ogłoszone wyniki Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego. Inicjatorem IV edycji tego prestiżowego konkursu jest...
Read More

Egzamin wstępny na aplikację – 6 rad, jak się uczyć i nie zwariować

Emilia Rucińska-Sech – adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie. Ukończenie studiów na kierunku prawo jest wyzwaniem, ale tak naprawdę „zabawa” zaczyna się dopiero po obronie pracy magisterskiej. Pojawiają się pytania: Przystąpić we wrześniu do egzaminu wstępnego na aplikację czy nie? Jaką aplikację wybrać? Zdawać od razu po ukończeniu studiów czy zrobić sobie przerwę w nauce? I...
Read More