Oględziny zwłok na miejscu zdarzenia

dr Remigiusz Mróz – doktor nauk prawnych Niniejsze opracowanie stanowi próbę zwięzłego ujęcia oględzin zwłok na miejscu zdarzenia, zarówno w aspekcie podejmowanych czynności, jak i konstrukcji ustawowej. Analizie poddano uprawnienia organów procesowych, ich obowiązki oraz relacje z innymi uczestnikami prowadzonych działań. Prześledzono także sposób, w jaki osoba odpowiedzialna za badanie zwłok powinna realizować swoje uprawnienia oraz...
Read More

III edycja Konkursu „Od mundurka do togi”

Edukacja Prawnicza oraz Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni zapraszają na III edycję Konkursu „Od mundurka do togi”. Konkurs skierowany jest do licealistów zainteresowanych w przyszłości pracą w zawodzie prawnika oraz młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem swojej drogi życiowej. Niezmiennie celem D&P jest swego rodzaju praca organiczna – propagowanie wśród młodzieży...
Read More

Sprawa Gorgonowej

adw. Jacek Dubois – wspólnik w kancelarii adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy Sp. j., autor książek, felietonów, słuchowisk radiowych. Sędzia Trybunału Stanu. W IV w. przed naszą erą w Efezie mieszkał szewc Herostrates, który zapragnął być sławny. Nie miał jednak talentu równego projektantom marki Jimmy Choo i jego produkty nie przyniosły mu wymarzonej popularności. Nie miał...
Read More

Pytania na aplikacje prawnicze z 2017 r. z opracowaniem i orzecznictwem – pozostałe ustawy cz. III

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem – pozostałe ustawy cz. III Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką/radcowską (A/R), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(N) Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej[1], działalność jednostek samorządu terytorialnego wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej: A. może być prowadzona w formie samorządowego...
Read More

Pytania na aplikacje prawnicze z 2017 r. z opracowaniem i orzecznictwem – pozostałe ustawy cz. II

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem – pozostałe ustawy cz. II Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką/radcowską (A/R), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(A/R) Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów[1], w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca...
Read More

Pytania na aplikacje prawnicze z 2017 r. z opracowaniem i orzecznictwem – pozostałe ustawy cz. I

Opracowanie: Rafał Maciąg – prawnik Pytania na aplikacje prawnicze z opracowaniem i orzecznictwem – pozostałe ustawy cz. I Pytania pochodzą z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką/radcowską (A/R), które odbyły się 30.9.2017 r. 1.(A/R) Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1], nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: A. urzędowe projekty aktów normatywnych, B. utwory architektoniczne, C. utwory...
Read More