Wyniki konkursu „Prawo w tłumaczeniu” (edycja 2017)

Na konkurs wpłynęły 54 prace (w tym 19 z językiem francuskim, 13 z językiem angielskim, po 6 z językiem rosyjskim i hiszpańskim, oraz po 5 z językiem niemieckim i włoskim). Uczestnicy konkursu reprezentowali 12 polskich uczelni, najwięcej studentów było z Uniwersytetu Warszawskiego (19) oraz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (17). Oto lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach...
Read More

Międzynarodowa konferencja „The Confiscation of Property in Poland and Efforts at Restitution”

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca zagadnień reprywatyzacji pt.: „The Confiscation of Property in Poland and Efforts at Restitution” odbędzie się 29-30 czerwca w Warszawie. Edukacja Prawnicza objęła wydarzenie swoim patronatem. Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Loyola Marymount University, Loyola Law School, Los Angeles. Konferencja będzie pierwszą tak kompleksową...
Read More

Apelacja i zażalenie w procesie karnym – testy

Termin do wniesienia apelacji wynosi: a) 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem, b) 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem, c) 30 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Apelacja od wyroku sądu okręgowego,...
Read More

Postępowania szczególne

Rodzaj postępowania szczególnego Rodzaj rozpoznawanych spraw Najważniejsze odrębności w stosunku do postępowania zwyczajnego Postępowanie prywatno­skargowe sprawy o przestępstwa, w przypadku których w KK (ewentualnie w innych ustawach statuujących przestępstwa) przewidziano prywatnoskargowy tryb ścigania –   brak postępowania przygotowawczego, –   zainicjowanie postępowania wniesieniem przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia bądź złożeniem skargi na Policji, –   obowiązkowo koncyliacyjny etap postępowania...
Read More

Wszczęcie postępowania przygotowawczego – kazus

Stan faktyczny: Tomasz T. wyszedł ze swojego domu i do niego nie wrócił. Jego rodzina zaczęła go poszukiwać na własną rękę, pytała okolicznych mieszkańców, a w okolicy porozklejane zostały plakaty informujące o zaginięciu. Członkowie rodziny nie zdecydowali się jednak powiadomić Policji. Po miesiącu Policja wydała postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Tomasza T.,...
Read More

Jakie są tryby wyłączenia sędziego w procesie karnym? – pytanie

W art. 42 KPK przewidziane są trzy tryby wyłączenia sędziego: 1)  na żądanie sędziego; 2)  na wniosek strony; 3)  z urzędu. W każdej sytuacji, poza złożeniem przez sędziego oświadczenia o istnieniu podstawy wyłączenia z art. 40 KPK, o wyłączeniu sędziego orzeka sąd, przed którym toczy się dane postępowanie, a w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia...
Read More