Odwołanie od uchwały komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej

Tekst pochodzi z numeru: 5 (116) maj 2010 Grzegorz Krawczyk 19.9.2009 r. Leopold Chomiczewski1 przystąpił do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Egzamin ten składał się z zestawu 150 pytań testowych. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymywał jeden punkt. Warunkiem sine qua non otrzymania pozytywnego wyniku z egzaminu było uzyskanie 100 punktów. Kandydat z przedmiotowego testu...
Read More

O „Street Law” i potrzebie nauczania prawa w szkołach średnich

Tekst pochodzi z numeru: 3 (114) marzec 2010 Anna Drozd, Filip Kmiciewicz Niski poziom świadomości prawnej od wielu lat jest poważnym problemem polskiego społeczeństwa. Problemem, który w państwie polskim próbuje się ze znikomą skutecznością rozwiązać. Mimo że Mini­sterstwo Edukacji już kilka lat temu wprowadziło do programu nauczania wiedzy o społeczeństwie elementy prawa, o potrzebie rozpoczęcia...
Read More

Jak czytać akty normatywne (odpowiedzi)

Tekst pochodzi z numeru: 2 (113) luty 2010 Krzysztof J. Kaleta W grudniowym numerze EP (EP 2009, Nr 12(111), s. 42–45) publikowaliśmy praktyczny test „Jak czytać akty normatywne” wraz z pytaniami. Mamy nadzieję, że pytania były proste i nie sprawiły kłopotów z prawidłowym rozwiązaniem. Poniżej publikujemy prawidłowe odpowiedzi. Wskaż datę dzienną: uchwalenia, ogłoszenia oraz wejścia...
Read More

Jak czytać akty normatywne (test praktyczny)

Tekst pochodzi z numeru: 12 (111) grudzień 2009 Krzysztof J. Kaleta Wskazanie miejsca i daty sporządzenia skargi konstytucyjnej Informacje te mają charakter jedynie deklaratoryjny i mogą zostać podane w sposób praktycznie dowolny (zwłaszcza jeśli chodzi o miejsce sporządzenia skargi). TK nie sprawdza prawdziwości tych danych, zresztą ich weryfikacja byłaby nader utrudniona, jeśli nie niemożliwa. Postuluje...
Read More

Jak czytać akty normatywne?

Tekst pochodzi z numeru: 11 (110) listopad 2009 Krzysztof J. Kaleta Nikogo nie trzeba przekonywać, że praca prawnika polega na sprawnym poruszaniu się w świecie przepisów prawa. Zarówno w procesie tworzenia, jak i stosowania prawa zasadnicze znaczenie ma znajomość podstawowych reguł kodowania i dekodowania norm prawnych za pomocą przepisów. Niniejsze opracowanie służyć ma zapoznaniu się...
Read More

Skarga na postępowanie niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej

Tekst pochodzi z numeru: 10 (109) październik 2009 Marta Galińska* Praca nadesłana na konkurs organizowany przez Edukację Prawniczą i Fundację Dialectica – Fundację Studentów i Absolwentów Prawa z zakresu prawa prasowego. Konkurs został rozstrzygnięty 30.5.2009 r. Warszawa, dnia 30.4.2009 r. Maciej Antrys ul. Kwarcypowa 2/3 00-555 Warszawa   Sz. P. Magdalena Bajer Przewodnicząca Rady Etyki...
Read More