Edukacja Prawnicza » Uczelnie

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański
Wydział prawa:
Studia podyplomowe:
  • Małoletni – ofiara przemocy – w postępowaniu karnym i w sprawach przed sądem rodzinnym
  • Podatki i Prawo Podatkowe
  • Postępowanie Administracyjne
  • Prawa Działalności Gospodarczej
  • Prawa Pracy
  • Prawo Rynku Finansowego Unii Europejskiej
  • Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii
  • Stanowienie Prawa w terenowej administracji publicznej
  • Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej
Koła naukowe:
Studia doktoranckie: 
Tak

Opis Uczelni

Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter