Edukacja Prawnicza » Uczelnie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział prawa:
Studia podyplomowe:
  • Administracji i Zarządzania;
  • Notarialne;
  • Prawa Gospodarczego i Handlowego;
  • Prawa Unii Europejskiej;
  • Samorządu Terytorialnego;
  • Skarbowości;
  • Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Arbitrażu i Negocjowania Umów;
  • Mediacji Sądowych i Umownych;
  • Prawo bankowe
Koła naukowe:
Studia doktoranckie: 
Tak

Opis Uczelni

Nowa
Edukacja Prawnicza

> Pobierz bezpłatnie <

Newsletter