Month

Luty 2019

Oskarżyciel publiczny

Status oskarżyciela publicznego przez wiele lat budził spory doktrynalne. Zastanawiano się, czy oskarżyciel publiczny jest stroną procesową, czy też przedstawicielem strony, którą...
Read More

Zachowek – prawo w pigułce

Zachowek jest to uprawnienie przysługujące zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy na wypadek pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie. Zachowek ogranicza swobodę spadkodawcy w dysponowaniu majątkiem na wypadek śmierci...
Read More

Umowa gry i zakładu

Zobowiązania z gier i zakładów mają swe źródło w umowach, niebędących wszakże przedmiotem odrębnej regulacji kodeksowej w części szczegółowej prawa zobowiązań. Problematyka gier i zakładów znajduje w Kodeksie...
Read More

Darowizna

Charakter i treść. Umowa darowizny to umowa nazwana, umożliwiająca dokonywanie przysporzeń majątkowych bez ekwiwalentu. Treścią umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz...
Read More