Month

Maj 2019

Udział prokuratora w KPA

Uprawnienia prokuratora. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem (art. 182 KPA). Udział w postępowaniu....
Read More