Aktualności

Seminarium  „Prawo medyczne”

2.10.2019 r. rozpoczynamy siódmą edycję Seminarium z zakresu prawa medycznego!

Organizatorzy: WPiA UKSW, Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii, Wydawnictwo C.H.Beck, „Edukacja Prawnicza”.
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, Auditorium Maximum, sala 106.
Zajęcia odbywają się w środy, godz. 15:00–16:30
Koordynator:
dr Agnieszka Mikos-Sitek

l.p. Termin wykładu Temat wykładu Osoba prowadząca
1. 2.10.2019 r. Rozpoczęcie seminarium

Natura bioetyki a prawo medyczne
i etyka lekarska

Prof. UW dr hab. Paweł Łuków
2. 9.10.2019 r. RODO w medycynie i farmacji

 

Adw. Prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński
3. 16.10.2019 r. Odpowiedzialność cywilna za błąd medyczny Dr Urszula Drozdowska

 

4. 23.10.2019 r. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
5. 30.10.2019 r. Organizacja opieki zdrowotnej
w Polsce
Dr n. med. Marek Balicki
6. 6.11.2019 r. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych

 

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
7. 13.11.2019 r. Aspekty prawne leków biologicznych

 

dr Zbigniew Więckowski
8. 20.11.2019. Modele finansowania ochrony zdrowia

 

Dr Agnieszka Mikos-Sitek
9. 27.11.2019 r. Zdarzenie medyczne (dochodzenie roszczeń przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) Adw. Joanna Ziółkowska

 

 

10. 4.12.2019 r. Wybrane aspekty odpowiedzialności szpitala w przypadku zakażenia szpitalnego Dr n. med. Paweł Grzesiowski

 

11. 11.12.2019 r. Produkty lecznicze a ochrona praw własności intelektualnej Dr Katarzyna Mełgieś
12. 18.12.2019 r. Zgoda pacjenta w orzecznictwie sądów lekarskich Dr Iwona Wrześniewska-Wal
13. 8.1.2020 r. Postępowanie w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych Sędzia WSA dr Jacek Jaśkiewicz
14. 15.1.2020 r. Ratownictwo medyczne Ariel Szczotok

Ratownik medyczny

15. 22.1.2020 r. Test podsumowujący