Aktualności

Konferencja „Dziecko w procedurach prawnych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko w procedurach prawnych”, która odbędzie się 25 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Dziecko w toku procesu może pojawić się w różnych rolach – pokrzywdzonego, sprawcy, świadka czy uczestnika postępowania. W procedurze karnej mamy do czynienia z przyjaznym trybem przesłuchania, natomiast w cywilnej z wysłuchaniem dziecka poza sala sądową. Prawo administracyjne również nie wyklucza uczestnictwa dziecka w procedurze. Często to głos dziecka jest niezwykle istotny i decydujący dla rozstrzygnięcia, dlatego jego udział ma zasadnicze znaczenie dla poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem konferencji jest przedstawienie roli dziecka w procedurach oraz ujawnienie szans i zagrożeń związanych z jego uczestnictwem w postępowaniu. Ważnym aspektem jest również sformułowanie wniosków de lege ferenda.

Szczegóły w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/827355621000347/