Category

Repetytoria Becka

Postępowania szczególne

Rodzaj postępowania szczególnego Rodzaj rozpoznawanych spraw Najważniejsze odrębności w stosunku do postępowania zwyczajnego Postępowanie prywatno­skargowe sprawy o przestępstwa, w przypadku których w KK...
Read More

Skład sądu – KPC

I INSTANCJA co do zasady sprawy rozpoznawane są przez jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; wyjątkowo sprawy rozpoznaje sąd w...
Read More