Redakcja

Olga Zych – redaktor naczelna
[email protected]

Adres redakcji:
Redakcja „Edukacji Prawniczej”
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate)
00-203 Warszawa
Telefon: 0-22 33 77 600
Fax: 0-22 33 77 602
[email protected]