Redakcja

Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej – redaktor naczelna
[email protected]

Adres redakcji:
Redakcja „Edukacji Prawniczej”
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate)
00-203 Warszawa
Telefon: 22 33 77 600
[email protected]