Category

Rozmowa miesiąca

Komunikacja publiczna dla prawników

Wywiad przeprowadzony 29.11.2014 r. z Urszulą Kuletą, trenerką wystąpień publicznych w wielo­wymia­rowym zakresie. Prowadzi firmę szkoleniową ACTIO – MOWA PUBLICZNA w Warszawie.

Tajemnica adwokacka

Wywiad przeprowadzony 12.8.2014 r. z mec. Mikołajem Pietrzakiem, adwokatem, wspólnikiem war­szaw­skiej kancelarii Pietrzak, Sidor & Wspólnicy, specjalistą w zakresie prawa karnego i praw człowieka, stałym przedstawicielem polskiej