Aktualności

Konferencja – Konfiskata mienia w Polsce i wysiłki na rzecz jego restytucji

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „The confiscation of property in Poland and efforts at its restitution” (Konfiskata mienia w Polsce i wysiłki na rzecz jego restytucji), która odbędzie się 29 czerwca 2017 roku w Warszawie w Auditorium Maximum UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

Program spotkania zakłada dyskusję nad prawnymi uwarunkowaniami konfiskaty mienia jak również jego ewentualnej restytucji. Dyskusja zakłada zestawienie poglądów praktyków, przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli władz rządowych, jak również samorządowych. W zakresie poglądów praktyków oraz przedstawicieli nauki ważnym elementem będzie uczestnictwo gości zagranicznych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych oraz państw, które mają podobne do polskich doświadczenia historyczne (Europa Środkowo-Wschodnia). Program konferencji zakłada szerokie uwzględnienie poglądów zarówno zwolenników restytucji skonfiskowanego mienia jak i przeciwników takiego rozwiązania. Dyskusję zamkną wnioski z przeprowadzonych rozważań oraz rekomendacje dla ustawodawcy.

Współorganizatorem konferencji jest Loyola Law School z Katolickiego Uniwersytetu Loyola – Marymount w Los Angeles.

Wystąpienia zostaną opublikowane w czasopiśmie prawniczym Loyola International and Comparative Law Review, w specjalnym wydaniu poświęconym konferencji.

Program konferencji

Dzień I

9.00     Otwarcie konferencji
9.15     Wykład wprowadzający
10.00     I panel dyskusyjny – The Policymakers Speak
11.15     Przerwa – 15 min.
11.30     II panel dyskusyjny – The Polish Experience
12.45     Lunch
13.45     III panel dyskusyjny – Can Poland Learn from its Neighbors?
15.00     Przerwa – 15 minut
15.15     IV panel dyskusyjny – What Next?
16.30     Concluding remarks
17.00     Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień II

9.00       Otwarcie drugiego dnia konferencji
9.15       Panel doktorantów
10.30     Przerwa – 15 minut
10.45     Panel studentów
12.00     Zakończenie konferencji