Aktualności

Konferencji naukowa: „Nowe technologie a własność intelektualna”

Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Nowe technologie a własność intelektualna”, która odbędzie się dnia 7 marca br. w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Konferencja ma na celu ukazanie praktycznych problemów, które pojawiają się na gruncie prawa własności intelektualnej w związku z rozwojem nowych technologii. Prelegenci ukażą znaczenie IP w odniesieniu do działań podejmowanych przez użytkowników Internetu oraz z uwzględnieniem rozwoju szeroko rozumianych social mediów. Konferencja adresowana jest do studentów, pracowników naukowych, praktyków, osób mających do czynienia z IP w wykonywanej profesji oraz chcących nabyć wiedzę z tego zakresu.

W gronie prelegentów będą obecni następujący eksperci z zakresu własności intelektualnej:

Pan mec. Tomasz Zalewski – z Kancelarii Wierzbowski Eversheds;
Pan mec. dr hab. Marek Świerczyński –
z Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz
Pan mec. dr Damian Flisak
– z Kancelarii Hasik i Partnerzy

Szczegóły oraz informacje o warunkach uczestnictwa dostępne są na fanpage’u Organizatora
oraz stronie internetowej:

https://ipnowetechnologie.wordpress.com/