Aktualności

Konkursu Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka

Już w najbliższą środę, tj. 13 grudnia 2017 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się pierwszy etap VI edycji Konkursu Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Etap finałowy odbędzie się 9 stycznia 2018 r.

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest ważnym elementem systemów demokratycznych współczesnych państw. Stanowi ona gwarancję wolności i praw człowieka i obywatela, zasady równego traktowania, współżycia i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik Praw Dziecka stoi natomiast na straży prawa do wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjalnych oraz prawa do nauki.Dlatego też głównym zamiarem konkursu jest szerzenie wiedzy dotyczącej statusu prawnego, kompetencji oraz aspektów formalnych pełnienia funkcji rzeczników, jak również stworzenie możliwości wyróżnienia szczególnie zdolnych studentów.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1973533756306891/