Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kres życia w aspekcie praw człowieka”

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW oraz Koło Naukowe Utrisque Iuris UKSW mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Kres życia w aspekcie praw człowieka”. Konferencja odbędzie się 28 marca 2019 r. w godz. 10-15 w Auli im. Roberta Schumana  w budynku Auditorium Maximum UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. 

Celem Konferencji jest dokonanie analizy pojęciowej oraz oceny regulacji prawnych odnoszących się do śmierci człowieka w aspekcie praw człowieka.

Sama istota życia oraz to w jaki sposób powinno się ono zakończyć może być różnie interpretowane w zależności od religii, kultury i historii danej społeczności. Pragniemy, aby rozważania podjęte podczas Konferencji stały się dla polskiego ustawodawcy refleksją nad rozwojem regulacji prawnych dotyczących umierania w sposób odpowiedni dla człowieka, z poszanowaniem przynależnych mu praw.

Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny. Za udział w charakterze słuchacza będą wydawane stosowne certyfikaty.

Szczegóły i program konferencji dostępne są na stronie wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/2302184036468176/

Zachęcamy do brania aktywnego udziału w obradach konferencji oraz zabierania głosu podczas dyskusji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.