Aktualności

Zostań Ambasadorem C.H.Beck!

Ambasadorzy C.H.Beck to studenci prawa, którzy działają na rzecz Wydawnictwa C.H.Beck w zakresie promocji literatury akademickiej na największych wydziałach prawa w Polsce. Ambasadorzy wybierani są spośród osób aktywnie działających na uczelniach, np. w Studenckich Poradniach Prawnych, z którymi Wydawnictwo prowadzi stałą współpracę. Każdy Ambasador otrzymuje również niezbędne wsparcie merytoryczne w postaci podręczników, kodeksów oraz dostęp do SIP Legalis.

Możesz również zostać naszym Ambasadorem! 

Jeśli chciałbyś zostać Ambasadorem C.H.Beck, wyślij swoje zgłoszenie na adres:
rekrutacja.ambasador@beck.pl

Ambasadorzy Wydawnictwa C.H.Beck w roku akademickim 2017/2018