Świadek oskarżenia

adw. Jacek Dubois – Wspólnik w kancelarii adwokackiej Pociej, Dubois i Wspólnicy Sp. j., autor książek, felietonów, słuchowisk radiowych. Terkot budzika podrywa nas dużo wcześniej, niż pragnąłby tego organizm. Przecierając zaspane oczy, widzimy promienie słońca wdzierające się przez szybę. O ileż fantastyczniej byłoby pojechać nad wodę, niż iść do pracy. Zaciskamy zęby ze złości, wiedząc,...
Read More

Umowa o praktykę absolwencką

Paweł Wdowczyk – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości odbywania praktyk absolwenckich przez osoby, które nie ukończyły 30. roku życia. Umowa o praktyki absolwenckie cieszy się dużą popularnością, gdyż jej wykonywanie nie wiąże się z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ponadto jest dobrym rozwiązaniem dla studentów chcących...
Read More

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję: „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej”. Organizatorami konferencji są Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, realizujący  projekt pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i...
Read More

Eksperyment procesowy w postępowaniu karnym

Marcin Jachimowicz – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Eksperyment to specyficzna czynność dowodowa, która jest podejmowana wówczas, gdy na jej podstawie można ustalić okoliczności istotne dla sprawy. Eksperyment może być przeprowadzony w postaci doświadczenia albo odtworzenia przebiegu zdarzenia lub jego fragmentów. Można jego przebieg połączyć z oględzinami, przesłuchaniami świadków...
Read More

Prawo powrotu a społeczna akceptacja

Joanna Kulawiak-Cyrankowska – doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rzymianin, który stał się jeńcem wojennym, przestawał istnieć jako podmiot na gruncie rzymskiego prawa obywatelskiego. Gdy jednak jakiemuś szczęściarzowi udało się z niewoli powrócić, przysługiwało mu tak zwane prawo powrotu, w źródłach określane mianem postliminium lub ius postliminii[1]. Zapewniało ono niemal taką...
Read More

Uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców w nowej ustawie – Prawo przedsiębiorców

Angelika Kurzawa – Katedra Prawa Administracyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  30.4.2018 r. wszedł w życie pakiet ustaw tworzących tzw. Konstytucję Biznesu. W jego skład wchodzi m.in. ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców[1]. W zamierzeniu ustawodawcy zasadniczym celem tej ustawy jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych zasad relewantnych dla...
Read More