Poszukiwanie oskarżonego i list gończy – prawo w pigułce

Zarządzenie poszukiwania. Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. List gończy. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie...
Read More

C.H.Beck patronem medialnym Ogólnopolskiej Konferencji „Chiny w dobie wyzwań nowej ery”

Wydawnictwo C.H.Beck, wydawca książki „Idee i zasady konstytucyjne chińskiego porządku prawnego”, uprzejmie zaprasza na organizowaną przez Chinese Law Association oraz Koło Naukowe Prawa Chińskiego TBSP WPiA UJ Ogólnopolską Konferencję „Chiny w dobie wyzwań nowej ery”. Prelegentami będą zarówno studenci pasjonujący się tematyką jak również uznani specjaliści w tej dziedzinie, znający najświeższe trendy dotyczące Chin. Wybór...
Read More

Kasacja w KPK

Przedmiot zaskarżenia. Kasacja może być wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a KK. Uprawnienie stron. Do wniesienia kasacji uprawnione są strony (art. 520 § 1 KPK). Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu I instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu I instancji utrzymano w mocy lub...
Read More

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kres życia w aspekcie praw człowieka”

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW oraz Koło Naukowe Utrisque Iuris UKSW mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową „Kres życia w aspekcie praw człowieka”. Konferencja odbędzie się 28 marca 2019 r. w godz. 10-15 w Auli im. Roberta Schumana  w budynku Auditorium Maximum UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.  Celem Konferencji...
Read More

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa”

W dniach 9-10 maja w Krakowie na odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa” organizowana przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu  Jagiellońskiego we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie, pod merytorycznym kierownictwem  prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka. Celem Konferencji jest refleksja nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania...
Read More

III Dni Antydyskryminacji w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Stowarzyszenie Dni Antydyskryminacji  „III Dni Antydyskryminacji”, które odbędą się w Poznaniu w dniach 1-6 kwietnia 2019 roku pod patronatem honorowym Edukacji Prawniczej. Dni Antydyskryminacji jest to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacji i wykluczeń, którego celami są skuteczne zastępowanie stereotypów rzetelną wiedzą, tworzenie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni do dyskusji na tematy związane z prawami...
Read More