Czy w prawie w ogóle myślimy?

dr Maciej Koszowski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie[1].   Niejednemu może się wydawać, że prawo jest gdzieś precyzyjnie określone i zapisane, a następnie tylko mechanicznie odtwarzane przez sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów, ergo że w prawie w zasadzie nie myślimy w ogóle. Co więcej, sama wizja, że prawnicy, a zwłaszcza sędziowie, stosując prawo, mogą myśleć...
Read More

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia w Kodeksie cywilnym

Przedsiębiorcą: a) może być wyłącznie osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, b) może być wyłącznie osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, c) może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca działa...
Read More

Przedawnienie roszczeń – kazus

Stan faktyczny: Spółka z o.o. AUTO KOMIS zawarła w dniu 1.3.2012 r. umowę sprzedaży samochodu marki Audi A 80 z Wojciechem. W związku z indywidualnymi życzeniami Wojciecha co do wykończenia wnętrza samochodu ustalono, że w dniu zawarcia umowy Wojciech zapłaci połowę ceny, tj. 30 000 zł. Spółka zobowiązała się, że zamówiony pojazd zostanie Wojciechowi wydany najpóźniej w dniu 31.5.2012 r. oraz że w dniu wydania...
Read More

Wady oświadczeń woli

Pojęcie i rodzaje wad oświadczenia woli Wady oświadczenia woli stanowią określone przez ustawodawcę nieprawidłowości związane z podejmowaniem lub wyrażaniem oświadczenia woli. Mają charakter normatywny w tym sensie, że przesłanki wystąpienia danego rodzaju wady są ściśle sprecyzowane w przepisach prawa cywilnego. Za wadę oświadczenia woli nie może zatem zostać uznana każda pojawiająca się przy składaniu oświadczenia...
Read More

Konferencja „Rynek finansowy w Polsce. Misselling. Postawy uczestników rynku. Świadomość i edukacja”

W imieniu organizatorów, Instytutu Nauk Ekonomicznych i Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego REK-FIN Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – związku pracodawców, oraz Patrona Honorowego – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapraszamy do udziału w II Krajowej Konferencji Konsumenckiej. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się pod hasłem: Rynek finansowy w Polsce. Misselling. Postawy uczestników rynku....
Read More

Konsumenci i przedsiębiorcy

Konsumenci Wśród osób fizycznych są takie, które dokonują czynności prawnych najczęściej zawierają umowy – z przedsiębiorcami. W takim przypadku zaburzona jest równowaga stron, gdyż podmiot który stale i profesjonalnie zajmuje się zawieraniem umów określonego rodzaju dysponuje o wiele większą wiedzą o przedmiocie umowy i najczęściej ma decydujący wpływ na treść tej umowy. W prawie cywilnym...
Read More