Month

Kwiecień 2019

Kasacja w KPK

Przedmiot zaskarżenia. Kasacja może być wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego...
Read More