Konkurs „Prawo w tłumaczeniu” – III edycja

Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej zaprasza studentów i tegorocznych absolwentów do udziału w III edycji (2019) konkursu tłumaczeniowego PRAWO W TŁUMACZENIU. Tym razem konkurs polega na przetłumaczeniu na język polski dokumentu z wybranego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego (maksymalnie dwa). Prace konkursowe można przesyłać od 3 listopada do 1 grudnia 2019 roku używając formularza online. Konkurs odbywa...
Read More

Zasada favor testamenti jako przejaw autonomii woli jednostki

Autorka: Olga Wawszczyk-Raczyńska – doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Celem niniejszego opracowania jest omówienie wyżej powołanych zasad, tzn. zasady favor testamenti oraz zasady autonomii woli, oraz wskazanie, że jedna wynika z drugiej, zaś obie są emanacją wolności jednostki. Przejawem owej wolności jest również powszechnie przyjęta zasada swobody umów, o której również wspomniano w niniejszym artykule. Pojęcie autonomii...
Read More

Instytucja ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawnym

Autorka: Marta Paśko – doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Problematyką instytucji ubezwłasnowolnienia na wielu płaszczyznach zajmują się instytucje, centra naukowe oraz pojedyncze osoby. Celem przewodnim opracowania jest próba przedstawienia jednej z najpoważniejszych form ingerencji prawnej w sferę elementarnych praw człowieka, która ze względu na wciąż rosnącą liczbę osób ubezwłasnowolnionych w Polsce odgrywa olbrzymią rolę. Ponadto, ubezwłasnowolnienie jest...
Read More

Nabycie obywatelstwa przez Latyna – prawo rzymskie

Stan faktyczny: W 52 r. n.e. 28-letni Titius wyzwolił w sposób formalny swojego 16-letniego niewolnika Trytona. Tenże zawarł związek małżeński z obywatelką rzymską. Kiedy ich pierworodny syn ukończył rok, cała rodzina udała się do pretora, aby uzyskać obywatelstwo rzymskie. Problemy: 1.Jakie są skutki wyzwolenia? 2. Jaki jest status civitatis dziecka urodzonego ze związku Trytona? 3. Kto z tej rodziny otrzyma obywatelstwo...
Read More

Prawo do zatrzymania posagu – prawo rzymskie

Stan faktyczny: Tytus zabił swoją żonę Lidię pod pretekstem, że go zdradziła z jego przyjacielem. Lidia była osobą sui iuris. Problem: Czy posag zostanie w jego majątku? Rozwiązanie: Jeśli małżeństwo ustało na skutek śmierci żony, posag na trwałe pozostawał w majątku męża, jeśli była ona kobietą sui iuris. Jeśli osoba trzecia ustanowiła dla niej posag, podlegał on zwrotowi, tylko gdy ustanawiający zastrzegł...
Read More

Godność człowieka jako źródło podmiotowości prawnej i granica władzy

Tatiana Chauvin – Adiunkt (hab.) w jednostce Instytut Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry w jednostce Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Porządek prawny budowany jest na określonych wartościach. Są one zmienne i podlegają różnej interpretacji w zależności od tego, z jakim kręgiem kulturowym mamy do czynienia....
Read More