Aktualności

ACTA NON VERBA – Konkurs na esej prawniczy Kancelarii KNTM

Dnia 7 maja 2017 r. zakończył się etap związany z nadsyłaniem prac konkursowych. Jak podaje radca prawny Tomasz Nowak – partner Kancelarii KNTM: „Wiele esejów prawniczych jest na naprawdę wysokim poziomie pod względem merytorycznym. Cieszy nas, że uczestnicy pokusili się o pogłębioną analizę w zakresie zaproponowanych tematów. Jury konkursu będzie miało naprawdę trudne zadanie co do wyboru najlepszych prac. Podkreślenia wymaga również fakt, iż spora grupa uczestników zadeklarowała jednocześnie chęć odbycia płatnych praktyk prawniczych w naszej kancelarii. W najbliższym czasie będziemy przeprowadzać w tym zakresie dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne

ACTA NON VERBA – pod takim hasłem konkurs dla studentów III, IV oraz V roku prawa zorganizowała Kancelaria Radców Prawnych Koza – Nessmann – Tajak – Mura sp. p. – sklasyfikowana wśród 100 największych firm prawniczych w Polsce oraz w pierwszej 5 kancelarii na Śląsku wg rankingu Rzeczpospolita.

Przypomnijmy, zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie eseju prawniczego na jeden z zaproponowanych tematów z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa własności intelektualnej.

Autorzy dwóch najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 1.000 zł każda. Ponadto, Wydawnictwo C.H.Beck ufundowało szereg atrakcyjnych nagród, w tym:  monografie prawnicze, 6 – miesięczne dostępy do platformy e-learningowej Beck Akademia oraz do Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych najlepsi uczestnicy Konkursu będą mieli możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii KNTM.

Partnerami konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice oraz Wydawnictwo C.H.Beck.

Ogłoszenie wyników nastąpi 7 czerwca 2017 r. na stronie internetowej kancelarii: www.kntm.pl/konkurs