Aktualności

Międzynarodowa konferencja „The Confiscation of Property in Poland and Efforts at Restitution”

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca zagadnień reprywatyzacji pt.: „The Confiscation of Property in Poland and Efforts at Restitution” odbędzie się 29-30 czerwca w Warszawie. Edukacja Prawnicza objęła wydarzenie swoim patronatem.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Loyola Marymount University, Loyola Law School, Los Angeles.

Konferencja będzie pierwszą tak kompleksową próbą podjęcia dyskusji na tematy związane z reprywatyzacją mienia znacjonalizowanego w okresie powojennym w państwach bloku komunistycznego. Prelegentami będą zarówno przedstawiciele środowisk akademickich, instytucji państwowych, jak również praktykujący adwokaci i radcowie prawni. W konferencji wezmą także udział zagraniczni goście pochodzący z krajów, które posiadają podobne doświadczenia historyczne do Polski, a które wprowadziły w życie przepisy związane z reprywatyzacją mienia znacjonalizowanego w okresie powojennym.

Szczegółowy program konferencji, jak również formularz rejestracyjny znajdują się pod adresem www.restitutionconference.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona.