Aktualności

II Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

„Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii”, 10-11 maja 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego – Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów.

W dniach 10-11 maja 2018 r. na Wydziale Prawa UwB odbędzie się II edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Pierwsza edycja OFMK, która miała miejsce w 2016 r., cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem młodych naukowców z całej Polski, że skłoniło to Koordynatorki tego wydarzenia – dr Emilię Jurgielewicz-Delegacz i dr Dianę Dajnowicz-Piesiecką – do uczynienia konferencji wydarzaniem cyklicznym. Hasło przewodnie tegorocznej edycji OFMK to „Przestępczość XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii”.

Celem OFMK jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów, lekarzy), reprezentujących różne dziedziny oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. Forum jest pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi, radcowskimi czy rezydentami, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością i patologiami społecznymi.

Wiodącą ideą Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jest stworzenie cyklicznych spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i wyników badań młodych naukowców i praktyków, których zainteresowania badawcze bądź doświadczenie zawodowe wiążą się z kryminologią. Organizatorzy pragną przy tym przybliżyć uczestnikom Forum kulturę Podlasia.

W tym roku Organizatorzy OFMK postawili sobie nowe wyzwanie, którym jest poszerzenie jego zasięgu i uczynienie z niego konferencji międzynarodowej. Do takiego zabiegu Koordynatorki OFMK zainspirował prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, który uważa, że umiędzynarodowienie nauki jest priorytetowe w dzisiejszych czasach. Dlatego podczas najbliższej edycji zorganizowany zostanie panel międzynarodowy, w którym udział wezmą młodzi kryminolodzy z innych państw.

Organizacja tegorocznej edycji OFMK spotkała się z aprobatą na forum międzynarodowym, np. podczas konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologów, która odbyła się w 2017 r. we wrześniu w Cardiff czy podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa UwB oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Przedsięwzięcie było również promowane jesienią 2017 r. podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologów w Filadelfii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem muszą do dnia 25 marca 2018 r.  wypełnić formularz rejestracyjny on-line (udostępniony na stronie www OFMK: http://www.ofmk.uwb.edu.pl/). Do dnia 12 kwietnia 2018 r. należy opłacić uczestnictwo w II edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów.  Opłata za udział w OFMK wynosi 300 zł, zaś z tytułu wniesionej opłaty Organizatorzy zapewniają m.in. nocleg, wyżywienie, a także materiały pokonferencyjne wydane w formie książki.

Więcej informacji o OFMK znajdziecie Państwo na stronie www lub na fanpage’u konferencji (www.facebook.com/mlodzikryminolodzy/) oraz stronie wydarzenia (www.facebook.com/events/188341625091016/).