Aktualności

IX edycja Studiów Podyplomowych INP PAN dla inspektorów ochrony danych

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na IX edycję Studiów Podyplomowych dla inspektorów ochrony danych.

Działające pod patronatem Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych osobowych, a wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji mają długoletnią tradycję. Do dnia 2 października 2023 r. trwa rekrutacja na ich IX edycję. W tej edycji organizatorzy studiów szczególny akcent stawiają na praktykę realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych w szybko zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości.

Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

Wykładnia przepisów prawa ochrony danych osobowych dynamicznie się rozwija, co wiąże się z nowymi wyzwaniami dla administratorów i podmiotów przetwarzających. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych głównym celem organizatorów studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie stosowania przepisów ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kompleksowy program studiów zapewnia przygotowanie ich uczestników do objęcia funkcji inspektora ochrony danych lub do pełnienia w organizacji innej roli dotyczącej ochrony danych osobowych (np. członka zespołu IOD, koordynatora ochrony danych osobowych, specjalisty ds. compliance). Program studiów został opracowany we współpracy z największą w Polsce organizacją zrzeszającą inspektorów ochrony danych: SABI – Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych.

Specjalizacje dla IOD

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych wymaga stałego zaangażowania w rozwój i utrzymanie fachowej wiedzy. Jednocześnie problemy, z którymi spotykają się IOD w trakcie wykonywania swoich codziennych zadań różnią się w zależności od charakteru działalności wyznaczających ich podmiotów. Biorąc pod uwagę rosnącą potrzebę ukierunkowania kompetencji IOD i innych osób zajmujących się ochroną danych w organizacjach, organizatorzy studiów poza blokami zajęć wspólnymi dla wszystkich uczestników Studiów umożliwiają słuchaczom wybór jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”,
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Specyfika wyzwań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w obu sektorach różni się do tego stopnia, że wymaga od IOD pogłębienia istotnych dla nich tematów w dwóch równoległych, oddzielnych specjalizacjach.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące w szczególności problematyki ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym, archiwizacji, udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-administracji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” obejmuje tematy dotyczące ochrony danych osobowych w marketingu elektronicznym, przetwarzania danych osobowych przez systemy sztucznej inteligencji, przepływu danych w grupach kapitałowych.

Doświadczeni wykładowcy

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r. i obejmą 176 godzin wykładów i warsztatów. Poprowadzą je – oprócz pracowników naukowych INP PAN zajmujących się ochrona danych osobowych – doświadczeni praktycy, w tym specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wieloletni inspektorzy ochrony danych. Wśród wykładających znajdą się w szczególności wieloletni pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Informacje o zapisach oraz szczegółowy program studiów można znaleźć tutaj:

Studia podyplomowe » INSPEKTOR OCHRONY DANYCH →