Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Licencja na bezpieczeństwo

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Licencja na bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2016 r. w Warszawie, w sali im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a. Udział w wydarzeniu (zarówno czynny, jak i bierny) jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji.

Wydarzenie zostanie podzielone na dwie części: ekspercką i studencko-doktorancką. Ich wspólnym mianownikiem będzie problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób w życiu codziennym. Świadomie pomijając zagadnienia zwalczania zagrożeń na szczeblu państwowym i globalnym, organizatorzy skupiają się na przedstawieniu tematu w ujęciu zawodowym, rodzinnym i osobistym. Prelegenci poruszą m. in. tematykę przestępczości wymierzonej w określone grupy wiekowe lub zbiorowości społeczne, zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu czy bezpieczeństwa konsumentów. Omówiona zostanie profilaktyka i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń, a także sposoby minimalizowania ich ewentualnych skutków.

Podział Konferencji na dwie części pozwoli omówić kluczowe zagadnienia z odmiennych perspektyw. Panele pierwszego dnia prowadzone będą przez ekspertów zajmujących się badaniem istniejących problemów w sferze bezpieczeństwa oraz przygotowywaniem nowoczesnych rozwiązań służących ich pokonywaniu. Będzie to doskonała okazja do przedstawienia konkretnych narzędzi stosowanych przez poszczególne instytucje na poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz do podzielenia się rezultatami ich funkcjonowania czy też planami zmian. Zwieńczeniem tego dnia będzie podsumowanie realizowanego przez Organizatora projektu Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo, który polega na stworzeniu kompleksowej platformy wymiany informacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa osobistego poprzez świadczenie poradnictwa prawnego, działania edukacyjne, informacyjne i szkoleniowe.

Druga część będzie miała z kolei charakter studencko-doktorancki. Osoby zajmujące się naukowo lub zawodowo zagadnieniami z pogranicza prawa i bezpieczeństwa będą miały okazję wygłosić referaty i zabrać głos w sprawie poszczególnych aspektów bezpieczeństwa członków społeczności. Organizatorom zależy na tym, by prelekcje te miały charakter case study i nastawione były przede wszystkim na omówienie realnych problemów i zaprezentowanie ich możliwych rozwiązań.

Konferencja będzie więc miała praktyczno-naukowy charakter, co pozwoli nie tylko na omówienie aktualnego stanu bezpieczeństwa w kraju, ale również na wypracowanie skuteczniejszych rozwiązań, korespondujących z realnymi potrzebami. Możliwość zaprezentowania i skonfrontowania różnorodnych doświadczeń i punktów widzenia stanowi jeden z głównych atutów przedsięwzięcia. Wierzymy, że wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk, m. in. służb mundurowych, zawodów prawniczych czy nauk humanistycznych.

Więcej informacji na: www.paragraf22.eu | www.facebook.com/towarzystwoparagraf22