Aktualności

Seminarium z Prawa medycznego

4.10.2017 r. rusza piąta edycja seminarium z prawa medycznego na WPiA UKSW. Wstęp wolny. Zapraszamy!
Organizatorzy: WPiA UKSW w Warszawie, „Edukacja Prawnicza”, Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis.
Miejsce: WPiA UKSW w Warszawie, sala 106 w Auditorium Maximum, ul. Wóycickiego 1/3
Zajęcia w środy godz. 15:00 do 16:30

PLAN ZAJĘĆ

l.p. Termin wykładu Temat wykładu Prelegent/firma
1 4.10.2017 r. Rozpoczęcie seminarium

Etyka w zawodach medycznych

prof. UW dr hab.
Paweł Łuków
2 11.10.2017 r. Organizacja opieki zdrowotnej
w Polsce
Dr n. med.
Marek Balicki
3 18.10.2017 r. Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta Dr Urszula Drozdowska
4 8.11.2017 r. Produkty lecznicze a ochrona praw własności intelektualnej Dr Katarzyna Mełgieś
5 15.11.2017 r. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
6 22.11.2017 r. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej – zakres i kierunki projektowanych zmian Dr Agnieszka Mikos-Sitek
7 29.11.2017 r. Wybrane aspekty odpowiedzialności szpitala w przypadku zakażenia szpitalnego Dr n. med. Paweł Grzesiowski
8 6.12.2017 r. Leki biologiczne Adw. Prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński
9 13.12.2017 r. Zgoda pacjenta Dr Agnieszka Fiutak
10 3.1.2018 r. Zdarzenie medyczne (dochodzenie roszczeń przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) adw. Joanna Ziółkowska
11 10.1.2018 r. Postępowanie w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych sędzia WSA dr Jacek Jaśkiewicz
12 17.1.2018 r. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
13 24.1.2018 r. Test

 

Uprzejmie informujemy, że w trakcie semestru plan zajęć może ulegać zmianom, np. z uwagi na zgłoszoną nieobecność prowadzącego. W takim przypadku informacja o zmianach terminu wykładu będzie zamieszczana na portalu Edukacji Prawniczej.