Aktualności

Seminarium z Prawa medycznego

4.10.2016 r. rusza trzecia edycja seminarium z prawa medycznego na WPiA UKSW. Wstęp wolny. Zapraszamy!
Organizatorzy: WPiA UKSW w Warszawie, „Edukacja Prawnicza”, Fundacja Adwokatury Polskiej, Legalis.
Miejsce: WPiA UKSW w Warszawie, sala 106 w Auditorium Maximum, ul. Wóycickiego 1/3
UWAGA! Pierwszy wykład w dniu 4.10.2016 r. odbędzie się w Sali 114 . Zajęcia w środy godz. 15:00 do 16:30

 

PALN ZAJĘĆ

l.p.

Termin wykładu

Temat wykładu

Prelegent/firma

1 4.10.2016 r.

wtorek Sala 114

Rozpoczęcie seminarium

Etyka w zawodach medycznych

prof. UW dr hab.
Paweł Łuków
2 12.10.2016 r. Organizacja opieki zdrowotnej
w Polsce
Dr n. med.
Marek Balicki
3 19.10.2016 r. Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta Dr Urszula Drozdowska
4 26.10.2016 r. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
5 9.11.2016 r. Produkty lecznicze a ochrona
praw własności intelektualnej
Dr
Katarzyna Mełgieś
6 16.11.2016 r. Finansowanie świadczeń zdrowotnych Dr Agnieszka Mikos-Sitek
7 23.11.2016 r. Wybrane aspekty odpowiedzialności szpitala w przypadku zakażenia szpitalnego Dr n. med. Paweł Grzesiowski
8 30.11.2016 r. Postępowanie w przedmiocie udzielania świadczeń zdrowotnych Sędzia WSA dr Jacek Jaśkiewicz
9 7.12.2016 r. Leki biologiczne Prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński
10 14.12.2016 r. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
11 11.1.2017 r. Zdarzenie medyczne (dochodzenie roszczeń przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) Adw. Joanna Ziółkowska
12 18.1.2017 r. Zgoda pacjenta Dr Agnieszka Fiutak
13 25.1.2017 r. Postępowanie dowodowe w sprawach medycznych

Test

Dr Iwona Wrześniewska-Wal

 

Uprzejmie informujemy, że w trakcie semestru plan zajęć może ulegać zmianom, np. z uwagi na zgłoszoną nieobecność prowadzącego. W takim przypadku informacja o zmianach terminu wykładu będzie zamieszczana na portalu Edukacji Prawniczej.