Aktualności

Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2017 r.

Minister Sprawiedliwości w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego w 2017 r.

Egzamin ten odbędzie się w dniach 16 – 17.3.2017 r.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej