Repetytoria Becka

Długość okresów wypowiedzenia

Umowa na czas określony i nieokreślony

całkowity staż pracy u danego pracodawcy

długość okresu wypowiedzenia

poniżej 6 miesięcy 2 tygodnie
co najmniej 6 miesięcy 1 miesiąc
co najmniej 3 lata 3 miesiące

Umowa na okres próbny

długość umowy na okres próbny

długość okresu wypowiedzenia

do 2 tygodni 3 dni robocze
dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące 1 tydzień
3 miesiące 2 tygodnie

Powyższy schemat pochodzi z publikacji Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.