Aktualności

II edycja konkursu Kancelarii KNTM dla studentów prawa!

ACTA NON VERBA pod takim hasłem konkurs dla studentów III, IV oraz V roku prawa organizuje po raz drugi Kancelaria Radców Prawnych KNTM Koza – Nessmann – Tajak – Mura sp. p. – jedna z największych firm prawniczych na Śląsku.

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie eseju prawniczego na jeden z zaproponowanych tematów. Na autorów dwóch najlepszych prac czekają nagrody pieniężne w wysokości po 1.000 zł każda. Partner konkursu – Wydawnictwo C.H.Beck ufundowało również nagrody książkowe a także dostępy elektroniczne do platformy e-learningowej Beck Akademia oraz SIP Legalis. Do zwycięzców powędrują również książki ufundowane przez SILESIA PROGRESS.
Jak podkreśla radca prawny Wojciech Koza – partner kancelarii KNTM: „Sukces pierwszej edycji konkursu przesądził o woli kontynuowania tego projektu. W ramach drugiej edycji chcemy, aby młodzi prawnicy zmierzyli się z tematami, którymi obecnie zajmują się największe kancelarie obsługujące przedsiębiorstwa, w tym kancelaria KNTM, tj. przygotowana likwidacja oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”.
Oprócz nagród pieniężnych i rzeczowych najlepsi uczestnicy Konkursu będą mieli możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii KNTM, który da możliwość zdobycia umiejętności praktycznych w zawodzie prawnika, co potwierdza Laureat I edycji Konkursu
ACTA NON VERBA – Aleksander Piechota: „Praktyki w Kancelarii Radców Prawnych KNTM stanowiły, zgodnie z moimi oczekiwaniami, wysoce wartościowe i rozwijające doświadczenie. Co oczywiste, praktyki pozwoliły na wykorzystanie nabytej uprzednio wiedzy w praktyce oraz nabycie nowych, bezcennych, wiadomości i umiejętności. Natomiast w przypadku KNTM szczególnego odnotowania wymagają takie okoliczności, jak:
• liczny, acz wyspecjalizowany Zespół, podejmujący działania z zakresu różnych dziedzin
prawa, co umożliwia wszechstronne kształcenie i zdobywanie różnorodnego doświadczenia,
• wzorowa atmosfera w Kancelarii, życzliwość i otwartość Zespołu dodatnio
wpływające na motywację do sumiennego wykonywania powierzonych zadań i chętnego
podejmowania nowych wyzwań,
• odpłatność praktyk, która dla bodaj każdego praktykanta stanowi istotny czynnik
motywacyjny oraz daje poczucie, że wykonana praca została doceniona.

Z uwagi na powyższe, jak również inne wartości, stoję na stanowisku, iż praktyki w Kancelarii KNTM stanowią godną polecenia propozycję dla studentów i absolwentów prawa. Jako laureat pierwszej edycji konkursu ACTA NON VERBA, serdecznie polecam również wzięcie
udziału w planowanej kolejnej edycji konkursu, nie tylko z uwagi na okazję do rozwinięcia i sprawdzenia własnych umiejętności, jaką jest konieczność przygotowania pracy konkursowej. Możliwe jest również zdobycie (oprócz stażu w Kancelarii) atrakcyjnych nagród pieniężnych i rzeczowych”.
O tym, że warto wziąć udział w konkursie, aby pierwsze kroki w zawodzie stawiać w
poważnej kancelarii, przekonuje również Marcelina Kozińska, ubiegłoroczna uczestniczka konkursu, która otrzymała wyróżnienie: „Zdobycie wyróżnienia w konkursie na esej prawniczy ACTA NON VERBA umożliwiło mi odbycie miesięcznego stażu w Kancelarii KNTM, a później nawiązanie dłuższej współpracy z Kancelarią. Dzięki temu, że prawnicy w KNTM zajmują się różnorodnymi sprawami i dziedzinami prawa, mogę wykorzystać większość swojej teoretycznej wiedzy w praktyce, zdobywając cenne doświadczenie oraz jednocześnie ucząc się wielu rzeczy, których nie da się poznać z podręczników”.
Patronatem honorowym II edycję konkursu ACTA NON VERBA objęła OKRĘGOWA
IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice.

Partnerzy konkursu:
• Wydawnictwo C.H.Beck
• BECK AKADEMIA e-learning
• portal edukacjaprawnicza.pl
• portal polskiprawnik.pl
• portal studentprawa.pl
• portal perspektywy.pl
• SILESIA PROGRESS

Patronat medialny:
• Telewizja TVS
• Radio Silesia

Dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie internetowej Kancelarii (www.kntm.pl) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/KancelariaKNTM).
Eseje wraz z oświadczeniami dostępnymi na stronie www.kntm.pl/konkurs należy przesłać drogą mailową do dnia 8 maja 2018 r. na adres: [email protected]. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 8 czerwca 2018 r. na stronie www.kntm.pl.