Aktualności

Konferencja Naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką”

Celem Konferencji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką?” jest dyskusja na temat dylematów i zadań bibliotek naukowych w aspekcie postępującej informatyzacji oraz zbudowania nowego modelu tożsamości bibliotek i ich spójnego wizerunku.

Tempo zmian zachodzących w dzisiejszym świecie spowodowało, że najważniejszą cechą współczesnej edukacji stała się elastyczność, rozumiana jako umiejętność sprawnej adaptacji do zmieniających się reguł ekonomicznych, jak również zdolność przewidywania najbardziej znaczących procesów, szczególnie dotyczących obecności przyszłych absolwentów na rynku pracy. Zagadnienia te nie są obce również bibliotekom akademickim, stanowiącym zaplecze naukowe dla studentów i pracowników macierzystych uczelni. Realizując swoje zadania starają się stale wykorzystywać najnowsze technologie wspomagające procesy biblioteczne, a strategicznym elementem ich zarządzania jest nieustająca troska o poprawę jakości i dostępności usług oferowanych użytkownikom.

Czy biblioteki zatracają coraz bardziej swoją postać materialną i wkraczając w świat wirtualny tracą ustaloną na przestrzeni wieków tożsamość, która wymaga redefinicji? W jaki sposób technologie informatyczne wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku instytucji i wpisują się w strategię promocyjną? Jakie systemy informatyczne są w stanie zapewnić stabilność funkcjonowania biblioteki i optymalne warunki korzystania z jej usług czytelnikom w ramach posiadanych przez instytucję środków finansowych?

Odpowiedzi na te pytania być może uda się odnaleźć w trakcie dyskusji nad następującymi zagadnieniami:
– Tożsamość bibliotek w świecie wirtualnym
– Biblioteki wirtualne jako zjawisko intelektualne, a nie obiekt fizyczny (biblioteka bez ścian)
– Ewolucja bibliotek naukowych a ich rola w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego
– Promocja bibliotek jako istotny czynnik tworzenia ich wizerunku i kształtowania oceny społecznej
– Strategia opracowania zbiorów a uwarunkowania techniczne, finansowe i organizacyjne bibliotek
– Biblioteki naukowe – prekursorzy rewolucji cyfrowej w szkolnictwie wyższym
– Współczesna technologia informacyjna i jej zastosowanie w bibliotekach
– Zbiory elektroniczne w działalności bibliotek
– Systemy biblioteczne i ich przemiany technologiczne.

Data: 6-8.6.2017 r.
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Kontakt: konferencja@lib.uni.lodz.pl
Kierownik: kustosz dypl. Tomasz Piestrzyński, dyrektor Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Sekretarz: kustosz dypl. Justyna Jerzyk-Wojtecka