Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Mediacyjno-Negocjacyjny #mediUJ!

Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów prawa do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego #mediUJ!

Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów od I do V roku wydziałów prawa wszystkich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Ma formułę turnieju dla trzyosobowych drużyn, składających się z mediatora i dwóch osób mediujących (stron sporu).

Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego. Etap pisemny (trwający od 1 lutego do 8 marca) polega na stworzeniu hipotetycznego orzeczenia sądu powszechnego w sprawie przedstawionej w Kazusie Konkursowym oraz propozycji ugody zawartej przed mediatorem w tej samej sprawie. Etap ustny odbędzie się w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7-8 kwietnia br. Osiem najlepszych drużyn wyłonionych w pierwszym etapie zmierzy się podczas ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych symulacji sesji mediacyjnych. Zostaną ocenieni przez czynnych mediatorów, najlepszych specjalistów w tej dziedzinie z ośrodków w całej Polsce.

Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Katedra Socjologii Prawa UJ oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (Centrum ARS) przy Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Partnerami honorowymi projektu są m.in.: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane m.in. przez Wydawnictwo C.H.Beck i innych.

Po więcej informacji, Kazus Konkursowy oraz pełną listę Sponsorów i Partnerów zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową: www.mediuj.wpia.uj.edu.pl oraz profil www.facebook.com/mediuj na portalu Facebook.

Serdecznie zapraszamy!