Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Wieczystoksięgowa – XIV edycja

W dniach 13-14 marca 2017 r. odbędzie się kolejna – już XIV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej, organizowana przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

DO KOGO SKIEROWANA JEST KONFERENCJA:
Jak co roku Konferencja skupi przedstawicieli środowisk zawodowych związanych z prowadzeniem i użytkowaniem ksiąg wieczystych, czyli referendarzy, prawników bankowych, notariuszy, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe oraz przedstawicieli innych zawodów zw. z obrotem i zabezpieczeniami na nieruchomościach.

O CZYM BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ PODCZAS TEGOROCZNEJ KONFERENCJI?
Problematyka przedstawiana podczas Konferencji będzie obejmowała cztery bloki tematyczne:

  1. reprywatyzacja,
  2. wieczystoksięgowe postępowanie teleinformatyczne,
  3. zagadnienia dot. banków hipotecznych,
  4. ogólne zagadnienia dot. ksiąg wieczystych i hipoteki.

Prelegentami lub członkami Loży Komentatorów będą autorzy pięciu Komentarzy do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz autorzy Komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego.
Podczas Konferencji będą tradycyjnie poruszane przede wszystkim zagadnienia praktyczne, ale z uwzględnieniem aktualnego piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

KONFERENCJĘ WSPIERAJĄ:
Doceniając wysoki poziom merytoryczny dotychczasowych Konferencji – także i w tym roku – przy organizacji Konferencji z Fundacją współpracuje Ministerstwo Sprawiedliwości .
Wsparcia udzielił również mBank Hipoteczny S.A. zostając Partnerem Merytorycznym Konferencji.
Patronatu Medialnego udzieliły: C.H.Beck, Krajowa Rada Notarialna, Monitor Prawa Bankowego oraz BS.NET.

JAK ZAREJESTROWAĆ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
Tegoroczny program Konferencji jest dostępny na stronie XIV Ogólnopolskiej Konferencji Wieczystoksięgowej, na której mogą Państwo również dokonać rejestracji jako uczestnik.