Aktualności

Konferencja naukowa: Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne.

Konferencja odbędzie 2 grudnia 2016 roku w Auli Głównej im. R. Schumana (Auditorium Maximum) na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Program spotkania zakłada dyskusję nad lekami biologicznymi z trzech perspektyw: prawa nowych technologii, obrotu krajowego i międzynarodowego oraz systemu ochrony własności intelektualnej. Dyskusję zamkną wnioski z przeprowadzonych badań naukowych oraz rekomendacje dla ustawodawcy.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej: http://wpia.uksw.edu.pl/lekibiologiczne