Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Polsko-Hiszpańska

Uniwersytet SWPS ogłosił kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji Polsko-Hiszpańskiej. To doroczne spotkanie badaczy prawa, które odbywa się na przemian na Uniwersytecie SWPS i jednym z renomowanych hiszpańskich uniwersytetów. Tegoroczna konferencja odbędzie się 10 maja 2024 r. w Warszawie.

Podczas spotkania uczestnicy skupią się na trzech tematach: demokracji, pokoju i roli człowieka.

Opis Konferencji, który obejmuje wymienione tematy znajdziecie Państwo poniżej.

Rozwój systemów politycznych, od czasów starożytnej Grecji i Rzymu, jest nieodłącznie związany z potrzebą aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w procesie kształtowania systemu władzy. Kształt społecznie akceptowanego ustroju politycznego był i nadal jest przedmiotem sporów. Historia stanowi bogate źródło wiedzy, ukazując ewolucję demokratycznych struktur oraz konieczność ich adaptacji do dynamicznie zmieniającego się kontekstu społecznego, ekonomicznego i politycznego. W obliczu współczesnych wyzwań, zwłaszcza technologicznych i związanych z powstaniem społeczeństwa informacyjnego, niezbędna jest refleksja naukowa korzystająca z tych doświadczeń.

Kolejną wartością, stanowiącą fundament rozważań, jest pokój. Współcześnie prawo do pokoju jest jednym z praw człowieka. Pojęcie pokoju wykracza jednak poza samo zapewnienie braku konfliktów zbrojnych. Stanowi fundament poczucia bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa.

Trzecim tematem konferencji jest człowiek. To właśnie ze względu na człowieka ustrój demokratyczny jest ciągle udoskonalany i dostosowywany do bieżących potrzeb społecznych, politycznych i ekonomicznych. Celem tych zmian jest zagwarantowanie pokoju.

Edukacja Prawnicza objęła patronatem medialnym przedmiotową konferencję.

ZAPISY NA KONFERENCJĘ >>