Warsztaty prawnicze

O pracy z tłumaczeniami prawniczymi w Legalisie słów kilka (część 2)

Tekst pochodzi z numeru: 2(164) XII 2015 / I 2016

prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański

Warto raz jeszcze powtórzyć, że umiejętne korzystanie z baz wiedzy prawniczej to absolutnie podstawowa kompetencja każdego prawnika. Od 3 lat nawet akty prawne nie są już publikowane w wersji papierowej, a jedynie elektronicznej – tak więc odnalezienie najnowszych przepisów wymaga biegłej znajomości posługiwania się elektronicznymi bazami wiedzy dostępnymi w Internecie. I nie chodzi tu jedynie o umiejętność korzystania z komputera czy aplikacji biurowych, ale właśnie praktyczną umiejętność odnalezienia odpowiedniej wersji aktu normatywnego lub orzecznictwa sądowego czy administracyjnego. Praktyczna znajomość baz wiedzy ułatwi także studentom przyswojenie teoretycznych konstrukcji prawnych wykładanych na uczelniach. Nic bowiem tak nie ułatwia głębszego zrozumienia materii, jak przyjrzenie się orzecznictwu sądowemu albo komentarzom specjalistów z danej dziedziny.

W poprzednim wydaniu „Edukacji Prawniczej” obiecałem, że w kolejnych artykułach postaram się przybliżyć zagadnienia pracy z wyszukiwarką zaawansowaną systemu, możliwości, jakie daje prawnikowi dostęp do historii korzystania z programu, oraz sposoby radzenia sobie z filtrowaniem ponad miliona orzeczeń znajdujących się w programie. W tym artykule skupimy się na możliwościach Legalisa w obszarze tłumaczeń obcojęzycznych.

Moduł Translator

Coraz częściej prawnicy muszą przygotowywać dokumenty w językach obcych, szczególnie w języku angielskim oraz niemieckim. Nie jest to zadanie proste, bowiem specyfika języka prawników decyduje o tym, że darmowe narzędzia, takie jak Google Tłumacz (ang. Google Translate), po prostu się nie sprawdzają. Jakość darmowych narzędzi jest na tyle niska, że przesłanie umowy czy pisma przygotowanego z ich wykorzystaniem naraża prawnika na zarzut braku profesjonalizmu.

Legalis ma szereg unikalnych funkcjonalności, które umożliwiają prawnikom przezwyciężenie ograniczeń darmowych narzędzi dostępnych na rynku. Aby z nich skorzystać, konieczne jest posiadanie modułu Translator, który oferuje dostęp do trzech typów treści:

  • słowników języków obcych,
  • tłumaczeń aktów normatywnych na języki obce oraz
  • wzorów pism i dokumentów w językach obcych.

Dowiedz się więcej o module Translator w Systemie Legalis →

Wyszukiwanie tłumaczeń zwrotów języka prawnego i prawniczego

Aby wyszukać tłumaczenie określonego zwrotu, wystarczy wpisać pojęcie do wyszukiwarki Legalisa, a następnie zawęzić wyniki wyszukiwania do słowników. Dzięki temu otrzymamy jedynie wyniki wyszukiwania dotyczące słowników.

Powyższy widok integruje wyniki przeszukiwania wszystkich słowników z różnych języków w Legalisie. Powyżej widzimy m.in. wyniki wyszukiwania ze słowników anglo- oraz niemieckojęzycznych. Dostępne są także tłumaczenia ze słownika polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego, ale najwięcej możliwości oferuje Legalis w zakresie języka angielskiego.

Istnieje także możliwość przeszukania np. tylko słowników anglojęzycznych. W tym celu wybieramy w wyszukiwarce zaawansowanej kategorię Tłumaczenia, a następnie rodzaj słownika i „szukaj”.

Aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki wyszukiwania, można wykorzystać funkcje wyszukiwania w tekście samej przeglądarki, wciskając Ctrl + F. Wówczas możemy znaleźć dodatkową frazę w wynikach wyszukiwania w słownikach.

Praca z tłumaczeniami aktów

Znajomość możliwości korzystania z funkcji przeszukiwania zintegrowanych słowników obcojęzycznych na niewiele się zda, jeśli potrzebujemy tłumaczeń konkretnych fragmentów aktów normatywnych, które wykorzystujemy w opinii prawnej przygotowywanej dla klienta kancelarii. Wówczas z pomocą przychodzą znakomite tłumaczenia poszczególnych aktów prawnych w Legalisie, przygotowane przez profesjonalnych tłumaczy.

Legalis oferuje tłumaczenia aktów prawnych na 4 języki obce. tj. angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Można do nich uzyskać dostęp na dwa sposoby:

1) z poziomu modułu Translator – wybierając wersję językową, a następnie konkretne tłumaczenie, albo

2) z poziomu aktu normatywnego – wybierając ikonę tłumaczenia przy danym przepisie.

Praca z wzorami obcojęzycznymi

Legalis oferuje także dostęp do rozbudowanej bazy wzorów umów i dokumentów w czterech językach obcych, z głównym naciskiem na język angielski. Aby otworzyć tego typu wzory, należy wejść do modułu Translator.

Umowy są przygotowane w postaci MS Word i gotowe do edycji.

Podsumowanie

Legalis oferuje ogromne możliwości w zakresie wsparcia pracy prawnika potrzebującego treści w językach obcych. Szczególnie rozbudowana jest oferta tego systemu informacji prawnej w odniesieniu do tłumaczeń i słowników anglo- oraz niemieckojęzycznych. W najbliższym czasie moduł Translator zostanie powiększony o kolejne tłumaczenia i planowane jest uruchomienie w 2016 r. regularnych aktualizacji tłumaczeń aktów prawnych.