Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura remiksu i partycypacji”

Czym byłby Internet bez memów i blogów? Współcześnie wszyscy jesteśmy „artystami” – tworzymy i dzielimy się przejawami naszej twórczości. Jakie są jednak skutki naszej działalności w tym zakresie? Czy udostępniane przez nas memy, przeróbki, mash up’y itp. nie naruszają praw autorskich innych osób?

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego wychodzi naprzeciw tym pytaniom i w związku z powyższym serdecznie zaprasza na interdyscyplinarną, ogólnopolską, studencko-doktorancką konferencję pt.: „Kultura remiksu i partycypacji”, która odbędzie się 24 października 2016 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W największym skrócie kulturą remiksu można określić założenie, że wszystko już w zasadzie stworzono, a my możemy jedynie opowiedzieć to na nowo. Remiks to sposób przetworzenia istniejących wcześniej utworów w konsekwencji czego powstaje zupełnie nowe ich ujęcie, niejednokrotnie luźno związane z oryginałem.

Partycypacja to zaś uczestnictwo, które zakłada udział społeczeństwa w kształtowaniu kultury poprzez nieprofesjonalną twórczość. Dzięki temu powstają encyklopedie internetowe, media alternatywne czy też blogi.