Aktualności

VIII Edycja Konkursu im. Prof. Z. Radwańskiego rozstrzygnięta

Processed with VSCO with j5 preset

Ósma edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego rozstrzygnięta!

Laureatem nagrody głównej został Pan dr Wojciech Bańczyk za pracę pt. „Pozaspadkowe sposoby kształtowania następstwa na wypadek śmierci – o przełamaniu monopolu spadkowego”. Nagrodą jest publikacja w prestiżowej serii Instytucje Prawa Prywatnego.

Pracą wyróżnioną w Konkursie została praca Pani dr Joanny Kaźmierczak pt. „Odpowiedzialność za szkodę planistyczną”. Nagrodą jest publikacja pracy w serii Monografie Prawnicze.

Informacja o wynikach konkursu została ogłoszona przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu Prof. Adama Olejniczaka podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Warszawie.

Wydawnictwo C.H.Beck gratuluje zwycięzcom.