Month

Marzec 2019

Monitorowanie pracowników

Autor: Joanna Cur – Uczestniczka Prawniczego Seminarium Doktorskiego na ALK w Warszawie. Wejście w życie z dniem 25.5.2018 r. rozporządzenia 2016/679 zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych...
Read More

Apelacja w KPK

Zaskarżanie wyroków. Apelacja przysługuje od wyroku sądu I instancji: stronom, pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu. Termin do wniesienia apelacji. Termin do wniesienia apelacji wynosi...
Read More