Month

Kwiecień 2017

Obrona konieczna – kazus

Stan faktyczny: Waldemar N., wieloletni pracownik przedsiębiorstwa przewozów pasażerskich „Z nami w drogę” 13.3.2009 r. około godz. 13.00 zatrzymał się na przystanku...
Read More

Co to są formy stadialne?

Formy stadialne obejmują etapy (stadia) realizacji znamion czynu zabronionego. Ich ukształtowanie się związane było z procesem subiektywizacji odpowiedzialności karnej, prowadzącym do poszerzenia...
Read More