Month

Grudzień 2018

Posiadanie w KC – test

Posiadanie jest: a) prawem podmiotowym zbliżonym do własności, b) określonym stanem faktycznym, c) ograniczonym prawem rzeczowym. Ten, kto rzeczą faktycznie włada jak...
Read More