Month

Lipiec 2019

Niedozwolona pomoc publiczna

Definicja. Zgodnie z art. 107 TFUE, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek...
Read More